7–29/11/2020
BIBLIOTEKA ECS TYMCZASOWO ZAMKNIĘTA
kontakt | biblioteka@ecs.gda.pl
podstawa prawna | postanowienie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury