21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI


My, młodzi, czujemy potrzebę zatroszczenia się o przyszłość kraju. Jesteśmy świadomi naszych różnic. Wierzymy, że dialog i wzajemny szacunek decydują o lepszej przyszłości. Marzy nam się Polska dla wszystkich – niezależnie od tego, jak każdy i każda z nas patrzy na świat. Nienawiść i nietolerancja to narzędzia proste w użyciu, ale przynoszące wyłącznie negatywne skutki. Nie chcemy ich ani w życiu codziennym, ani w polityce, ani w sferze kultury i mediów.
My, młodzi, jesteśmy ponad podziałami. Zależy nam na dobru Polski, świata i planety. Chcemy się angażować w sprawy dla nas ważne. Dlatego nic o nas bez nas – młodych.


1. Apelujemy o podniesienie poziomu debaty publicznej.
2. Nie chcemy, by politycy celowo pogłębiali podziały w społeczeństwie.
3. Żądamy niezależnych i obiektywnych mediów publicznych.
4. Chcemy, aby organy państwowe działały zgodnie z prawem.
5. Apelujemy o zwiększenie mocy sprawczej młodzieżowych rad miejskich oraz samorządów uczniowskich.
6. Domagamy się kształcenia obywatelskiego na wszystkich etapach edukacji.
7. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
8. Apelujemy o szerzenie tolerancji w społeczeństwie.
9. Nie chcemy, aby wolność słowa była pretekstem do krzywdzenia drugiego człowieka.
10. Prosimy, by na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią.
11. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych.
12. Zaprzestańmy dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym.
13. Żądamy równouprawnienia płci.
14. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych.
15. Skończmy z szerzeniem piętnujących stereotypów w społeczeństwie.
16. Domagamy się, by placówki szkolne w godzinach popołudniowych oferowały zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne i sportowe.
17. Apelujemy o większą dostępność miejsc, które mogą posłużyć integracji młodzieży.
18. Chcemy, by młodzi ludzie angażowali się w sprawy społeczne i polityczne.
19. Apelujemy do polityków o uszanowanie instytucji kulturalnych i nieingerowanie w ich działalność.
20. Domagamy się szacunku dla środowiska naturalnego, które jest dobrem wspólnym.
21. Nic o nas bez nas – młodych.