Ponad 40 tytułów zgłoszono do tegorocznej edycji konkursu AMBASADOR NOWEJ EUROPY. Nagroda wskazuje tytuły i autorów, których twórczość pozwala na lepsze zrozumienie współczesnej sytuacji Europy.

Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. Książka musi być opublikowana przez polskie wydawnictwo. Nagrodą w konkursie są tytuł AMBASADORA NOWEJ EUROPY, medale oraz dyplom (dla autora oraz wydawcy), a także nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN (dla autora).

LAUREAT KONKURSU AMBASADOR NOWEJ EUROPY za rok 2017

TURCJA: OBŁĘD I MELANCHOLIA
autor: Ece Temelkuran / tłumacz: Łukasz Buchalski
Wydawnictwo Książkowe Klimaty


„Turcja: obłęd i melancholia” – nagroda główna w konkursie Ambasador Nowej Europy za rok 2017. Nagrodzona książka porusza ważne kwestie dotyczące debaty nad współczesną kondycją Turcji. Zawiera wiele cennych, nierzadko bardzo bolesnych refleksji nad procesami historycznymi, politycznymi oraz społecznymi, jakie zachodziły w Turcji w XX wieku. Kapituła konkursu zwróciła szczególną uwagę na wyjątkowy interpretacyjnie charakter książki. Autorka poprowadziła narrację w taki sposób, aby czytelnicy wielu krajów europejskich mogli odnaleźć paralele do swoich osobistych, obywatelskich doświadczeń. Tym samym książka w pełni wpisuje się w cele konkursu i stanowi podstawę do nagrodzenia autorki oraz wydawnictwa tytułem AMBASADOR NOWEJ EUROPY za rok 2017.


NOMINACJE

1947. ŚWIAT ZACZYNA SIĘ TERAZ
autor: Elizabeth Åsbrink / tłumacz: Natalia Kołaczek
Wydawnictwo Poznańskie


Na pytanie o datę zakończenia II wojny światowej, najbardziej traumatycznego wydarzenia XX wieku, udzielamy szybkiej odpowiedzi – 1945 rok. To jednak tylko pusta data. Autorka sięga do bogatego materiału źródłowego, który opatruje celnymi komentarzami, doskonale ukazującymi problem i pobudzającymi do refleksji. Kiedy nastąpił ten prawdziwy pokój, nastąpiła pozorna normalność w świecie umęczonym, głodnym, obdartym. Przez pryzmat 1947 roku autorka ukazuje problemy powojennego świata, które bywają niezauważone. 10 tysięcy konduktorek z londyńskich autobusów i tramwajów zostało zwolnionych z pracy. Dlaczego? Bo z wojny wrócili mężczyźni. To tylko jeden z wielu kłopotów ówczesnego świata.
Książka ukazała się w Serii Reporterskiej.
DYSYDENCI. NIEULECZALNIE NIEPOSŁUSZNI
autor: Aleksander Podrabinek / tłumacz: Jerzy Szokalski
Wydawnictwo KARTA


Opowieść Aleksandra Podrabinka wpisuje się w bogatą tradycję literackich świadectw radzieckiego aparatu represji. Podrabinek – podobnie jak wcześniej czynili to Aleksander Sołżenicyn, Warłam Szałamow i wielu innych – drobiazgowo i skrupulatnie prezentuje jego mechanizmy. Motywem przewodnim jest radziecka psychiatria, wraz z jej wynalazkiem „schizofrenii bezobjawowej”. Autor prowadzi czytelnika przez meandry życia codziennego dysydentów w Związku Radzieckim, prezentuje postaci znane i nieznane, a także przedstawia ważne wydarzenia z punktu widzenia radzieckiego społeczeństwa obywatelskiego i ruchu obrońców praw człowieka. Książka uzupełnia już niezwykle bogatą skarbnicę źródeł i literatury historycznej tworzoną przez Ośrodek KARTA.

KOALA
autor: Lukas Bärfuss / tłumacz: Arkadiusz Żychliński
Wydawnictwo Ossolineum


Krótka i prześwietna proza młodego szwajcarskiego dramaturga. Alegoria społeczeństwa, które odmawia przyjęcia bierności jako postawy egzystencjalnej. Narrator próbuje poznać przyczyny samobójstwa swojego przybranego brata – mieszkającego w małym miasteczku, wycofanego z życia abnegata. Jako harcerz chłopak otrzymał w dzieciństwie zwierzęcy totem wyobrażający koalę, co pozwala wprowadzić drugi wątek fabularny – opowieść o kolonizacji Australii przez Imperium Brytyjskie. W tym na poły eseistycznym wątku bardzo ważne miejsce zajmuje opis prób wyniszczenia gatunków uznanych za nieużyteczne. W tym właśnie koali, ssaka leniwego i bezwolnego, który swoje przetrwanie biologiczne zawdzięcza tylko temu, że nowo powstające państwo przy próbie tworzenia tożsamości uznało go za symbol narodowy. Przez analogię czytelnik dostaje próbę oceny obowiązującego modelu społeczeństwa sukcesu, rozprawę z kapitalizmem i ambicjami cywilizacji zachodniej. Ambicjami, które – dodajmy – napędzają rywalizację, rywalizacja – przemoc, a przemoc – nędzę pokonanych. Wspólnym mianownikiem rozważań jest pojęcie użyteczności społecznej. I próba odpowiedzi na pytanie o to, jak przerwać zaklęty krąg ambicji?
WOJNA, KTÓRA NAS ZMIENIŁA
autor: Paweł Pieniążek
Wydawnictwo Krytyki Politycznej


„Wojna, która nas zmieniła” to przejmujący reportaż z frontu w Donbasie, pióra polskiego dziennikarza Pawła Pieniążka. Budując opowieść o toczącej się tam wojnie, Pieniążek dotarł do ludzi po obu stronach linii frontu. Ich relacje, pogłębione obserwacjami autora, pokazują, że konflikt ten nie jest jedynie grą geopolityczną wielkich mocarstw. Jest to brutalna, niemal XIX-wieczna w taktyce wojna, która niszczy życie ludzi. Pieniążek pyta i docieka: po co to wszystko? W czasach postprawdy i dezinformacji, gdzie poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest obarczone ryzykiem popadnięcia w jedną narrację kosztem drugiej, książka uderza uczciwością. Tym samym Pieniążek daje świadectwo nie tylko wysokich standardów reporterskich, lecz również odwagi.
 
organizatorzy | ECS, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu