Szok wolności
Barbara Seidler

Reportaże sejmowe z roku 1989 autorstwa znakomitej dziennikarki Barbary Seidler relacjonują na gorąco pierwsze kroki pols kiej demokracji u schyłku komunizmu. Sejm – instytucja podległa dotąd partii – przejmuje realną władzę i staje się areną wielkich wydarzeń politycznych… „To był taki Sejm: powstał w efek cie porozumienia kończącego obrady Okrągłego Stołu (stąd nazwa kontraktowy), po wyborach, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Gdy się zaczynał, rządziła jeszcze Rada Państwa. Potem przez Zgromadzenie Narodowe został powołany na prezydenta Wojciech Jaruzelski.
A później odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał Lech Wałęsa”.
Gdańsk 2009, 173 strony
koedycja z wydawnictwem
słowo/obraz terytoria
ISBN: 978-83-7453-924-1
 
 Zobacz też BARBARA SEIDLER: „Kto kazał strzelać. Grudzień ’70” – publikacja Wydawnictwa ECS