WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

06.02.2020

Stanowisko / specjalista ds. muzealno-archiwalnych

Europejskie Centrum Solidarności poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. muzealno-archiwalnych

Miejsce pracy: Gdańsk 

Wykaz zakresu zadań na stanowisku:

• gromadzenie archiwalnych zbiorów historycznych poprzez prowadzenie badań i poszukiwań w terenie
(dary, zakupy, itp.),
• systematyczne, naukowe opracowanie zbiorów oraz ich digitalizacja
• prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów tj. inwentarzy, katalogów, baz danych,
• prowadzenie kwerend naukowych dotyczących problematyki podejmowanej przez Dział lub zagadnień pokrewnych
• współorganizowanie wystaw poświęconych historii i idei Solidarności, opozycji demokratycznej
• współpraca przy organizacji i realizacji innych projektów ECS

Kandydat przystępujący do procesu rekrutacji musi spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:
• wykształcenie wyższe, preferowane: historia, muzealnictwo, archiwistyka, ochrona dziedzictwa
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
• znajomość podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
• znajomość języka angielskiego (poziom przynajmniej B2),
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),

Pożądane:
• znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego,
• prawo jazdy kat. B.
• doświadczenie w realizowaniu projektów z funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych,
• doświadczenie w organizowaniu wystaw i pracy muzealno-archiwalnej

Inne wymagania:
• umiejetność pracy w zespole
• planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy
• zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność
• wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności interpersonalne
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Oferujemy:
• możliwość zdobywania doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury,
• umowę o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
• miłą atmosferę w pracy,
• możliwość rozwoju osobistego i zdobycia cennego doświadczenia.
Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego
CV z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, na adres:

archiwum@ecs.gda.pl

na zgłoszenia czekamy do 13.03.2020

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Europejskie Centrum Solidarności, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji”.