Osoby

dr Grzegorz Piotrowski
Absolwent antropologii kultury i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 roku obronił rozprawę doktorską Alterglobalists in poocialism: A study of Central Eastern European Activists w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Od tego czasu pracował na Uniwersytecie Södertörn w Szwecji przy wielu projektach badawczych na temat ruchów społecznych (ekolodzy, squattersi, anarchiści) i obecnie realizuje projekt dotyczący anty-rasistowskich mobilizacji w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Pracuje jako badacz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Od lat zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego i radykalną transformacją ruchów politycznych i oddolnych. Od 2019 roku jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę w projekcie będzie wykonywał w ramach służbowych obowiązków badawczych w Europejskim Centrum Solidarności.

dr Piotr Kocyba
Ukończył politologię oraz slawistykę na Uniwersytecie w Regensburgu w 2006 roku i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w ramach projektu finansowanego przez Volkswagen Stiftung na TU Dresden. W 2012 r. obronił doktorat poświęcony ideologizacji mowy Ślązaków w kontekście ruchu śląskiego. Od 2009 roku pracuje przy katedrze kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej na TU Chemnitz gdzie zajmuje się prawicową mobilizacja i demonstracjami w postkomunistycznym kontekście. Był stypendystą polskiego rządu, Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, DAAD, jest w zarządzie Instytutu badań protestów i ruchów społecznych i współzałożycielem Grupy roboczej „Prawicowa mobilizacja na ulicach”. Od listopada 2018 realizuje trzyletni projekt badawczy o demonstracjach w Warszawie, finansowany przez niemieckie ministerstwo edukacji i badań (350.000 EUR). W ramach swoich badań ankietował dwa czarne protesty oraz dwie warszawskie Manify.

dr Magdalena Muszel
W 2005 roku obroniła pracę magisterską w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2013 roku obroniła tytuł doktora nauk społecznych i politycznych na European University Institue we Florencji. Pracę doktorską poświęciła zagadnieniom związanym ze zmieniającymi się relacjami gendrowymi w rodzinie pod wpływem migracji transnarodowej (Family through the Gender Lens: Poles in Ireland). Od 2013 roku przez 3 lata przybywała na urlopie macierzyńskim, co pozwala klasyfikować ją jako naukowca na etapie post-doca. Oprócz ponad 15-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych posiada również 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań społecznych i marketingowych dla profesjonalnych firm badawczych: Danae sp. z o.o., oraz SocioLogic. Pozwoliło jej to na zdobycie doświadczenia badawczego i poznania różnorodnych technik badawczych i analitycznych. Odpowiedzialna była za zarządzanie kilkunastoma projektami, w tym za konceptualizację i operacjonalizację problemów badawczych, przygotowanie narzędzi i analizę wyników. Posiada certyfikaty poświadczające jej umiejętności i wiedzę w obszarze zarządzania projektami, jest także jest absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej z zakresu zarządzania projektami. Wiedza ta i doświadczenie zostaną wykorzystane również w tym projekcie badawczym, w którym dr Muszel obejmie rolę menadżera.

Corinna Eleonore Trogisch
Absolwentka nauk społecznych, której punkt ciężkości leży na badaniach gender, badaniach uczestniczących i historyczno-porównawczych badaniach ruchów społecznych. Specjalizuje się w metodach jakościowych, obecnie kończy studia doktoranckie na temat ruchu kobiet w Turcji na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze. Jednocześnie pracuje jako tłumaczka i autorka, a także wykładowczyni w Instytucie Etnologii Europejskiej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od października 2017 roku do lutego 2018 roku była guest researcher w ZTG i przeprowadziła badanie na temat możliwości uczestnictwa w życiu społecznym uciekinierów, osób z tłem migracyjnym i People of Color na przykładzie dwóch byłych przestrzeni miejskich Berlina Wschodniego. W latach 2015–2018, jako badaczka Związku Tureckiego w Berlinie, przeprowadziła jakościowe badanie lokalnego udziału migrantek w życiu politycznym. Jest członkiem ipb oraz feministycznej grupy roboczej fundacji Eberhard-Schulz i posiada szerokie doświadczenie w zakresie metod jakościowych, takich jak wywiady biograficzne i grupy fokusowe.