NASZA MAŁA/WIELKA DEMOKRACJA

MODEROWANE SPOTKANIA LITERACKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCHKONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENT MIASTA GDAŃSKGdańskie szkoły zapraszamy do udziału w czytelniczym projekcie miejskim. Szkoły będą mogły wybrać 5-osobowe reprezentacje z grona swych uczniów klas VI–VIII. Uczniowie ci w wyznaczonym terminie przeczytają wskazane lektury, a następnie podczas trzech kolejnych spotkań w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności wykażą się ich znajomością, drużynowo odpowiadając na pytania moderatora, po czym wezmą udział w dyskusji. Projekt rozpocznie się we wrześniu 2019 roku, w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, a finał odbędzie się w kwietniu 2020 roku.

Dla zwycięskich drużyn i nauczycieli, którzy z nimi pracowali w szkołach, przygotowano nagrody. Uczniowie otrzymają książki i wezmą udział w spacerze po zakamarkach archiwum Europejskiego Centrum Solidarności. Podczas spaceru będą mieli okazję zobaczyć eksponaty, które na co dzień są niedostępne dla gości. Dla nauczycieli prowadzących najlepsze drużyny również przygotowano nagrody książkowe, a ponadto otrzymają oni zaproszenia na zamkniętą projekcję filmową w mediatece ECS.KOMISJA KONKURSOWA I MODERATORZY SPOTKAŃ

▪ Agata Markiewicz-Babło – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku, nauczycielka języka polskiego i historii
▪ dr Arkadiusz Smagacz – kierownik Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności
▪ Zbigniew Walczak – kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

HARMONOGRAM

▪ wrzesień 2019 / popularyzowanie projektu, rozesłanie materiałów do szkół, promocja przedsięwzięcia na stronach internetowych organizatorów
▪ październik 2019 / lektura książki Joanny Papuzińskiej „Zbuntowane słowa” (Wydawnictwo Literatura, 2019)
▪ listopad 2019 / pierwsze moderowane spotkanie literackie dotyczące lektury
▪ grudzień 2019 / lektura książki Szymona Sławińskiego „Solidarność 1980–86” (Muchomor, 2010)
▪ styczeń 2020 / drugie moderowane spotkanie literackie dotyczące lektury
▪ luty 2020 / lektura książki Jacka Dukaja „Wroniec” (Wydawnictwo Literackie, 2009)
▪ marzec 2020 / trzecie moderowane spotkanie literackie dotyczące lektury
▪ kwiecień 2020 / zakończenie projektu – wyłonienie przez Komisję Konkursową trzech najlepszych drużyn oraz najaktywniejszych uczestników projektu, uroczystość wręczenia nagród i dyplomów.

CELE PROJEKTU

▪ Budowanie świadomości obywatelskiej
▪ Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
▪ Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
▪ Rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury
▪ Kształcenie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat i argumentowania swojego stanowiska w dyskusji.

ORGANIZATORZY

▪ Europejskie Centrum Solidarności, Biblioteka, tel.: 58 772 40 78, 58 772 41 24,
e-mail: biblioteka@ecs.gda.pl,
▪ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Gdańska, tel.: 58 301 03 62,
▪ Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, tel.: 58 349 56 69.

ZGŁOSZENIA
Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dokonanie zgłoszenia w terminie do 6 listopada 2019 na adres mailowy biblioteka@ecs.gda.pl. Przy zgłoszeniu proszę podać jedynie nazwę szkoły (bez podawania danych osobowych uczniów).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


współorganizatorzy