Zasłużony dla Kultury Polskiej


Wręczenie odznak honorowych budowniczym pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku


Na wniosek Europejskiego Centrum Solidarności Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, uhonorował odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” budowniczych pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku.

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 to monument o wyjątkowym znaczeniu dla kultury i historii najnowszej Polski, upamiętniający tragedię, która stała się jednym z najistotniejszych źródeł pokojowej rewolucji Solidarności.
Decyzja o budowie pomnika zapadła podczas strajku w sierpniu 1980 roku. Ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970. Budowę zakończono w rekordowym czasie. 16 grudnia 1980 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia monumentu.

ODZNACZENI
pośmiertnie KLEMENS GNIECH | ówczesny dyrektor Stoczni Gdańskiej im. Lenina, który zdecydował o przyjęciu przez zakład roli inwestora zastępczego, oddając tym samym do dyspozycji budowniczych potencjał produkcyjny stoczni
pośmiertnie WŁADYSŁAW KNAP | ówczesny pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina odpowiedzialny za organizację i koordynację dostaw materiałowych na potrzeby budowy pomnika
pośmiertnie HENRYK LENARCIAK | pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, jedna z pierwszych osób domagających się upamiętnienia zabitych w grudniu 1970, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970
pośmiertnie ELŻBIETA SZCZODROWSKA-PEPLIŃSKA |artystka, rzeźbiarka, współautorka koncepcji plastycznej pomnika, w tym zespołu płaskorzeźb przedstawiających sceny z życia robotników i figury stoczniowca, usytuowanej przy tablicy z nazwiskami zabitych w Grudniu ’70
HENRYK KNAPIŃSKI | pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, oddelegowany przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej im. Lenina do pracy w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970
JACEK KRENZ | architekt i plastyk współautor małej architektury i otoczenia pomnika
ZYGMUNT MANDERLA | sekretarz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970
WOJCIECH MOKWIŃSKI | architekt i plastyk, współautor opracowania formy plastycznej pomnika i małej architektury wokół monumentu
KONRAD NIKLAS | inżynier, odpowiedzialny za obliczenia konstrukcyjne monumentu
ROBERT PEPLIŃSKI | artysta, rzeźbiarz, współautor ostatecznej koncepcji plastycznej monumentu w tym zespołu płaskorzeźb przedstawiających sceny z życia robotników i figury stoczniowca, stojąca usytuowanej przy tablicy z nazwiskami zabitych w Grudniu ’70
BOGDAN PIETRUSZKA | autor pierwotnej koncepcji pomnika Poległych Stoczniowców 1970
WIESŁAW SZYŚLAK | architekt, współautor projektów oraz ostatecznej wersji architektoniczno-konstrukcyjnej pomnika

LOKALIZACJA | Zapraszamy osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości. Wejście do Sali im. Jana Pawła II wiedzie schodami ruchomymi, które znajdują się na parterze budynku w ogrodzie zimowym

DZIEŃ OBYWATELSKI
30 sierpnia 2014, sobota, godz. 14.00–15.00
nowa siedziba ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
Sala im. Jana Pawła II (I piętro)