Scopus


TYP: BAZA ABSTRAKTOWA
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: https://www.scopus.com/

 
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań stworzona przez Elsevier. Zawiera ponad 69 milionów rekordów bibliograficznych i indeksuje artykuły z blisko 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych.

Dziedzina: biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo.


→ Więcej informacji