Infona - Portal Komunikacji Naukowej


TYP: AGREGATOR
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: https://www.infona.pl/Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.