BIURA I BIURKA DLA NGO

Konkurs dla fundacji i stowarzyszeń na użyczenie biur i biurek w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

ECS zaprasza fundacje i stowarzyszenia do udziału w konkursie ofert na użyczenie biur i biurek znajdujących się na 3 piętrze budynku Europejskiego Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1 w Gdańsku.

Do udziału w konkursie zaproszone są organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego, czyli nie prowadzą działalności gospodarczej i nie prowadzą odpłatnej działalności pożytku publicznego. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminie konkursu i w załącznikach.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie ECS.

Oferty należy składać do dnia 7 października 2016 roku do godz. 14.00 w siedzibie ECS (plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat, IV piętro).

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:
Moniki Chabior, e-mail: m.chabior@ecs.gda.pl
Aleksandry Lewandowskiej, e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl
Bartosza Riefa, e-mail: b.rief@ecs.gda.pl