’56, ’68, ’70, ’76, ’80 – instalacja KARDIOGRAM, prezentowana na finał wystawy stałej ECS, niczym zapis bijącego serca oznacza daty kolejnych ważnych zrywów społecznych. Niespokojny wykres burzliwych wydarzeń stabilizuje się wraz z Sierpniem ’80, a kardiogram układa się w słowo „Solidarność”. Instalacja powstała na podstawie plakatu Czesława Bieleckiego z 1980 roku. Autor nie mógł jeszcze wówczas wiedzieć, że przyjdą czarne czasy stanu wojennego, a na prawdziwy przełom będzie trzeba poczekać aż do 1989 roku.

W 1989 roku historia potoczyła się w Polsce niczym z turbodoładowaniem.
1 stycznia – zniesiono kartki na benzynę, talony na samochody, kwity na węgiel, utrzymano kartki na mięso i jego przetwory.
4 stycznia – tygodnik „Polityka” zamieścił wywiad z przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą pt. „…i dlatego musimy się dogadać”.
6 lutego – rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.
4 czerwca – pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. Przytłaczającą liczbą głosów zwyciężyli ludzie opozycji, idący po władzę pod marką Solidarność.
24 sierpnia – Tadeusz Mazowiecki otrzymał misję utworzenia rządu.
Chcemy opowiedzieć Wam o tym wyjątkowym 1989 roku – o przyczynach procesu zmian, jego przebiegu i skutkach, o ludziach i kontekstach, o solidarności i wolności.

oferta dla uczniów klas 7–8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

termin | poniedziałek, środa – piątek, godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
czas trwania | 90 minut
koszt | 12 zł/os., 1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie
miejsce | wystawa stała, sala warsztatowa
zapisy online | ecs.gda.pl/Formularz
płatność | wnieś nie później niż 72 godziny od chwili, gdy otrzymasz aktywny link do zapłaty

Wszystkie drogi prowadzą do stołu
Wydarzenia 1989 roku ukażą się nam ze zdwojoną siłą. Chcąc zrozumieć ’89, przejdziemy przez dziesięciolecia żmudnej pracy, ale i chwilowych porywów serca. Odkryjemy niezłomność oraz wytrwałość tych, którzy pragnęli zmiany. Przyjrzymy się czynnikom zewnętrznym, które sprzyjały klimatowi zmian. Pod wspólne obrady weźmiemy tezę „wszystkie drogi prowadzą do stołu”. Czy ów stół jest metą, a może wręcz przeciwnie, startem? Sprawdzimy wreszcie, jak wychwycić odpowiedni moment na dokonanie transformacji.
słowa klucze | protesty, organizacje, obrady Okrągłego Stołu, wybory, wolność

Tłum robi bum!
BUM! – to odgłos wychodzenia ze strefy komfortu, w której wiedziemy stabilne życie, niewiele nas obchodzi i często nie dostrzegamy małych zmian, które stopniowo prowadzą do dużych, czasem nieodwracalnych.
TŁUM – bo w grupie siła! Cofniemy się czasie do działalności opozycyjnej w PRL. Jak to się zaczęło? Sprawdzimy, na czym polegało bycie w opozycji i do jakich metod uciekali się opozycjoniści Weźmiemy bunt na tapet żeby dowiedzieć się co oznacza i zastanowimy się, czy gen kwestionowania zastanej rzeczywistości to norma a może anomalia?
słowa klucze | bunt, niezgoda, opozycja, sprzeciw

WRONA orła nie pokona
Stan wojenny – sprawdzimy, co kryje się pod tym niepokojącym pojęciem. Przeniesiemy się do grudnia 1981 roku, żeby odkryć, jak z dnia na dzień zmieniła się codzienność Polaków. Analizując wspomnienia z tamtego okresu, weźmiemy pod lupę sytuację gospodarczą kraju. Oglądając propagandowe plakaty i rysunki satyryczne, postaramy się zdemaskować prawdziwe oblicze ówczesnej polityki. Wsłuchując się w protest songi z tamtego okresu, przedyskutujemy, gdzie współcześnie szukamy wytchnienia, doświadczając trudnych chwil. I odkryjemy reakcję społeczeństwa na rzeczywistość, którą przyniósł stan wojenny.
słowa klucze | kontrola, gospodarka, propaganda, kultura

Chodźcie z nami!
Tamci już strajkują! Naszym zadaniem będzie wydobycie z zapomnienia ponadczasowych wartości społecznych, takich jak współdziałanie i solidarność. Przeniesiemy się do Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 roku i wspólnie przyjrzymy się wydarzeniom, osobom i wartościom, które motywowały do działania. Jak doszło do narodzin Solidarności? Wasza otwartość i twórcza, artystyczna współpraca pozwolą na znalezienie odpowiedzi na to pytanie.
słowa klucze | strajk, solidarność, jedność

Polecamy musical śpiewany rapem „1989” (reż. Katarzyna Szyngiera) z tekstami Napiórkowskiego, Bobera, Łony i muzyką Webbera, który ukazuje upadek komunizmu z nowej perspektywy. Tej koprodukcji Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego partneruje ECS.