WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI I RÓWNI… | OPEN CALL PRAC

termin | 10–31 grudnia 2021
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

wernisaż | 11 grudnia 2021, godz. 14.30

Co myślicie o równości, poszanowaniu różnorodności i godności wszystkich ludzi? – z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, obchodzonego na całym świecie 10 grudnia, zapytaliśmy studentki i studentów – młode artystki i artystów.

W odpowiedzi na zaproszenie, w otwartym naborze napływają grafiki i ilustracje. Termin składania prac mija 3 grudnia, wówczas zostaną wybrane najlepsze, które zostaną wyeksponowane.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka został ustanowiony na wspomnienie podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). W dokumencie tym zapisano: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Po ponad 70 latach ta deklaracja staje się w Polsce szczególnie aktualna.

Wystawa została wpisana do kalendarza wydarzenia GDAŃSK PAMIĘTA z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i 51 rocznicy rewolty grudniowej. Organizatorami wydarzenia są: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Solidarności.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
/ Otwarty nabór prac jest adresowany do studentek i studentów uczelni artystycznych
/ Każda osoba może zgłosić jedną pracę graficzną lub ilustrację w technice dowolnej. Nie przyjmujemy zdjęć ani prac malarskich
/ Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną, praca winna zostać przedstawiona w formacie jpg/pdf/png
/ Format oryginalnej pracy nie może przekroczyć 1,5 m × 1 m
/ Spośród nadesłanych prac komisja wybierze 10–12
/ Kryterium oceny: spójność z tematem, aktualność, pomysłowość oraz czytelność przekazu

ZGŁOSZENIAhttps://forms.gle/WiP1ZZhcFf2rfeEU8

HARMONOGRAM PROJEKTU
/ Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2021, godz. 23.59
/ Informacje o wynikach naboru zostaną przesłane drogą mailową nie później niż 7 grudnia 2021
/ Do 9 grudnia 2021, godz. 12.00, autor jest zobowiązany dostarczyć oryginał pracy pod adresem wskazanym przez organizatora
/ Wernisaż wystawy odbędzie się 11 grudnia 2021 o godz. 14.30 w ogrodzie zimowym ECS
/ Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 31 grudnia 2021
/ Odbiór oryginału pracy wykorzystanego na wystawie – do 10 stycznia 2021, godz. 17.00

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy – Aleksandra Łoboda, e-mail: a.loboda@ecs.gda.pl.

REGULAMIN
Dostępny → tutaj.