CHRIS NIEDENTHAL. POLSKA – CHINY – EUROPA 1989 | wystawa fotografii

termin | 1 czerwca – 30 września 2019, 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia ECS
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych, Galeria Mesa, galeria plenerowa przy Bramie nr 2
wstęp | wolny

wernisaż
termin | 3 czerwca, poniedziałek, godz. 18.00
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych

Chris Niedenthal zabiera nas w podróż w czasie, do historii – zdawać by się mogło – nieodległej, bo czymże w dziejach świata jest 30 lat, a tak nieprawdopodobnej, jak mur dzielący Europę na pół oraz przydomki „socjalistyczna” i „ludowa” w nazwach państw bloku wschodniego.
Ciekawym kontrapunktem okaże się dla widza opowieść o pokojowej manifestacji studentów na placu Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen) w Chinach, największym publicznym placu na świecie, która przerodziła się w masakrę na niewyobrażalną skalę.
– Warto spojrzeć wstecz, a przy okazji zastanowić się, jak długą drogę przeszła Polska, Europa i świat przez te trzy dekady – zachęca do obejrzenia wystawy prof. Antoni Dudek.

Chris Niedenthal miał to szczęście, że znalazł się we właściwym czasie i we właściwym miejscu.
Rok 1989 był dla niego niezwykle pracowity. Fotografował wówczas dla amerykańskiego tygodnika „Time”, którego redakcja wyczuwała wzrastające napięcie w Europie Wschodniej. W marcu miał ukazać się numer specjalny o tzw. nowym Związku Radzieckim. Odwiedził Polskę, ZSRR, Czechosłowację, Węgry, NRD, Bułgarię, Rumunię… Także Chiny, gdzie w maju 1989 roku dokumentował wizytę Michaiła Gorbaczowa.
– Cały blok wschodni chylił się ku upadkowi, na sile przybierały demokratyczne ruchy społeczne – wspomina Chris Niedenthal. – 1989 był rokiem wielkich nadziei i niezwykłych ludzi.

WYSTAWA REALIZOWANA DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA POZNANIA