DIALOGI ŚWIĘTOJAŃSKIE | inspiracje

O przyszłości Kościoła rozmawiały  w ECS cztery kobiety. Do DIALOGÓW ŚWIĘTOJAŃSKICH przystąpiły dwie siostry zakonne i dwie katoliczki świeckie: s. Anna Bodzieńska, s. Barbara Chyrowicz, Dominika Kozłowska oraz Anna Strzałkowska. Podkreślały m.in. jak duże znaczenie w kreowaniu przemian w Kościele mogą mieć wierni. Zachęcamy do inspirującej lektury.

s. Anna Bodzińska NDS | Teolożka, absolwentka Uniwersytetu Katolickiego w Lionie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przełożona polskiego domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Zajmuje się dialogiem międzyreligijnym, w szczególności dialogiem z judaizmem. Katechetka, moderatorka grup biblijnych.
→ tekst wystąpienia

s. prof. Barbara Chyrowicz SSpS | Etyczka, filozofka, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członkini Komitetu Bioetycznego przy PAN oraz wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Członkini Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI. Redaktor serii wydawniczej „Etyka i technika”. W 2009 roku otrzymała nagrodę Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera.

dr Dominika Kozłowska | Filozofka, redaktor naczelna ZNAKU. Współpracowniczka Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Członkini Rady Fundacji na rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej. W 2017 roku otrzymała Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa. Uczestniczy w ogólnopolskich i regionalnych Kongresach Kobiet oraz Klubie Polska-Rosja w Fundacji im. Stefana Batorego.
→ inspiracja (fragment książki: Małgorzata Borkowska OSB, Oślica Balaama. Apel do duchownych panów, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2018)

dr Anna Strzałkowska | Psycholożka, socjolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Działaczka Tolerado Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT. Współorganizatorka Festiwalu Tęczowych Rodzin.
→ inspiracja (fragment książki: Marta Abramowicz, Dzieci księży. Nasza wspólna tajemnica, wyd. Krytyka Polityczna, 2018)