osoby sprawujące funkcje kierownicze

Informację udostępniono: 27.04.2015 10:08
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020 11:33

Basil Kerski
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności


Patrycja Medowska
Zastępca Dyrektora ds. Kultury Obywatelskiej


Przemysław Ruchlewski
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych


Magdalena Mistat
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Strategii


Andrzej Trzeciak
Zastępca Dyrektora ds. Muzealno-Archiwalnych