WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

osoby sprawujące funkcje kierownicze

Informację udostępniono: 27.04.2015 10:08
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2019 07:47

Basil Kerski
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności


Patrycja Medowska
Zastępca Dyrektora ds. Kultury Obywatelskiej


Jacek Kołtan
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych


Daniel Adamski 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania Budynku