15.04.2015

Znak Dziedzictwa Europejskiego

Dzisiaj będą miały miejsce dwa ważnego dla Europejskiego Centrum Solidarności wydarzenia związane z podtrzymywaniem i promowaniem etosu stoczniowego. W Brukseli odbędzie się wręczenie tytułu Znak Dziedzictwa Europejskiego – wyróżnienia Komisji Europejskiej dla miejsc i wydarzeń, które tworzą ducha europejskiej kultury i rozwoju społecznego. Historyczny zespół obiektów Stoczni Gdańskiej – Sala BHP, brama nr 2, plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 roku – oraz Europejskie Centrum Solidarności, które promuje i rozwija to dziedzictwo, znalazły się wśród szesnastu wyróżnionych w 2014 roku obiektów. Zaś do zbiorów ECS trafią dzisiaj unikatowe modele statków, które opuściły stoczniowe pochylnie.

Gospodarzem dzisiejszej uroczystości będzie Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Komisji Europejskiej. Znak Dziedzictwa Europejskiego po raz pierwszy przyznano w 2013 roku, czterem obiektom. W tegorocznej szesnastce, oprócz zespołu związanego ze Stocznią Gdańską, znalazły się dwa polskie punkty na mapie historii Europy: Konstytucja 3 maja i Unia Lubelska. Wyróżniono je jako wydarzenia, a depozytariuszami nagrody dla nich będą placówki przechowujące oryginały tych aktów: Muzeum Narodowe w Warszawie i Archiwum Państwowe w Lublinie. O wyróżnienie rywalizowało 36 miejsc z 18 państw.

10 modeli statków, m.in. drobnicowców, trawlerów-przetwórni, czy statku badawczego „Profesor Siedlecki”, które dzisiaj trafią do zbiorów ECS, pochodzi z kolekcji tworzonej przez Stocznię Gdańską im. Lenina.

O przyznanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego wnioskowało Europejskie Centrum Solidarności w 2013 roku. Rolą znaku jest także tworzenie możliwości do zdobywania i poszerzania wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym, a także poprawa rozumienia wartości demokratycznych i praw człowieka. Dlatego też, razem z obiektami historycznymi, Znakiem wyróżnione zostało Europejskie Centrum Solidarności. ECS bowiem prowadzi szerokie działania edukacyjne i promujące dziedzictwo Solidarności w Polsce i środowiskach międzynarodowych. Sala BHP, brama nr 2, plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 roku oraz murem z tablicami inskrypcyjnymi to nie tylko miejsca doniosłych wydarzeń historycznych o skutkach międzynarodowych – gdzie zainicjowane zostały przemiany demokratyczne w Europie po 1989 roku. To miejsca, gdzie w atmosferze dialogu kształtowano w sposób pokojowy otwarte społeczeństwo obywatelskie, jeden z fundamentów współczesnej Europy.