Zbiory fotograficzne i filmowe w internecie: aspekty prawne i technologiczne
Maciej Barczewski i in.; fot. Sandra Raciborska

Zapis spotkania dedykowanego zbiorom fotograficznym i filmowym ze względu na ich powszechną obecność w zasobach zarówno bibliotek, jak też archiwów i muzeów oraz z powodu znaczącego miejsca, jakie zajmują w gromadzonych kolekcjach ECS. W zamierzeniu organizatora konferencja to pierwszy krok do forum wymiany idei i doświadczeń w szeroko pojętym obszarze na styku kultury, prawa i technologii wśród wszystkich zainteresowanych, a w szczególności praktyków, przedstawicieli instytucji kulturalnych zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem obiektów audiowizualnych oraz kwestiami cyfryzacji zbiorów i ich prezentacji w internecie.
Gdańsk 2010, 136 stron
ISBN: 978-83-930472-3-9
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_mobi | PL_epub | PL_pdf