WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Miejsce Polski w Europie. Kwestie międzynarodowe w myśli politycznej opozycji demokratycznej w latach 1976–1989
wybór i opracowanie: Tomasz Kozłowski, Jakub Kufel, Jan Olaszek, Przemysław Ruchlewski

Antologia prezentuje wybór tekstów ukazujących kluczowe debaty toczone na łamach pism drugiego obiegu dotyczące miejsca Polski w Europie. Nacisk położony został w niej na relacje z państwami zachodnimi, przede wszystkim z Niemcami, co miało wpływ na przyszły ład międzynarodowy po zakończeniu zimnej wojny. Doświadczenia związane z transformacją systemową w Europie oraz 30-leciem demokratycznych rządów w Polsce na nowo ukazują znaczenie koncepcji sformułowanych przez opozycję w okresie PRL. Wiele z diagnoz sprawdziło się w czasie transformacji, inne stały się przestrogą, aby nie budować Wspólnej Europy na wykluczeniu i wzajemnej wrogości, a w pokojowy sposób kształtować ład postzimnowojenny.
Gdańsk 2020, 306 stron
ISBN: 978-83-62853-13-7
   → Premiera wkrótce   

Nowa Huta 1988 – migawki z utopii
Beata Kowalska
z udziałem Ingi Hajdarowicz, Radosława Nawojskiego, Michała Sawczuka, Marii Szadkowskiej

Czym jest dla nas dzisiaj Solidarność? Co pozostało po ruchu społecznym, który był wyrazicielem nadziei milionów ludzi? Czy wartości samorządności, oddolnej demokracji, codziennej solidarności przetrwały tempo i chaos transformacyjnych zmian, wykruszanie się kolegów, czas gdy braterstwo rozsypywało się jak domek z kart, osłabione przez różnice wizji politycznych i partyjne sympatie? Co zostało, gdy słuszny gniew na wspólnego wroga, choć konieczny, na dłuższą metę okazał się niewystarczający? Przez blisko dwa lata ze studentami i studentkami socjologii oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego szukaliśmy odpowiedzi na te pytania.

ze wstępu Beaty Kowalskiej

Gdańsk 2020    → Premiera wkrótce