16.05.2021

ZIELONY BUDŻET | nabór wniosków do

Zielony Budżet Obywatelski pozostaje do dyspozycji mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Miasto czeka na zgłoszenia projektów w pięciu kategoriach:
  • nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej
  • nowe przestrzenie zielone
  • budowa ogrodów deszczowych
  • renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni
  • działania ekologiczne
Nabór trwa do 16 maja, a do 15 września potrwa weryfikacja i ustalenie listy zgłoszeń. Głosowanie i wybór projektów odbędzie się 4–18 października.

Zielony Budżet Obywatelski w Gdańsku jest formą konsultacji społecznych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i ekologii. Oznacza to, że jeśli mieszkasz w Gdańsku i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek. Zielony Budżet Obywatelski zakłada rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych przestrzeni zielonych oraz renowacje i modernizację zagospodarowania istniejących.

szczegóły → gdansk.pl/budzet-obywatelski

za: gdansk.pl