WARSZTATY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW
DOBRE SŁOWO RODZICA = SUPERMOC DZIECKA!
termin | 12 stycznia 2021, godz. 18.00–20.00
miejsce | online, na platformie zoom, link prześlemy w przeddzień wydarzenia
udział | bezpłatny, rejestracja zakończona

Będziemy rozmawiać o sile sprawczej słów i miejscu dobrego słowa w komunikacji z nastolatkiem.
Pytań domagających się odpowiedzi jest bardzo wiele.
Czy słowa, których używamy w codziennej rozmowie z dzieckiem, mogą je wzmacniać? Czy słowa wpływają na to, w jaki sposób nastolatek postrzega samego siebie? Jak rozmawiać z nastolatkiem, aby pozytywnie myślał o sobie? Jak wyrazić rodzicielską dumę? Jak mówić o sukcesach dziecka, aby rozwijać jego potencjał? Czy zawsze jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób to, co mówimy, wpływa na młodego człowieka? Jakie słowa słyszane od rodziców idą z dzieckiem przez życie i sprawiają, że wierzy ono w swoje możliwości i w pełni wykorzystuje swój potencjał?
Podejmiemy temat związku języka z myśleniem, postawami, jakie prezentujemy, wartościami, jakie wyznajemy. Celem warsztatu jest uświadomienie rodzicom, że język, jakim się posługują w komunikacji z nastolatkiem, kształtuje jego tożsamość. Pokażemy, jak budującą poczucie wartości siłę mogą mieć słowa i jak mogą wzmacniać pozytywne relacje z nastolatkiem, oparte na szacunku, zrozumieniu i akceptacji. Zastanowimy się, jak komunikować się z nastolatkiem, aby miał świadomość swoich kompetencji i zasobów.