W przededniu wielkiej zmiany. Okrągły Stół
pod redakcją Aleksandra Halla

Książka zawiera materiały z konferencji zorganizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności w 20 rocznicę rozmów przy Okrągłym Stole. W ciekawej dyskusji uczestnicy dyskusji wspominali wydarzenia, jakie miały miejsce 20 lat temu. Omawiali ich znaczenie i skutki dla transformacji ustrojowej w Polsce i w innych krajach socjalistycznych. Wśród zaproszonych gości byli: Grażyna Staniszewska, Aleksander Hall, Tadeusz Mazowiecki, abp Tadeusz Gocłowski, Aleksander Kwaśniewski, prof. Janusz Reykowski i Lech Wałęsa. Książka została wzbogacona fotografiami Anny Beaty Bohdziewicz oraz produkcją filmową.
2009, 60 stron
płyta CD ROM
ISBN 978-83-929813-0-5
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj