24.09-25.09.2018

W PRZEDEDNIU WIELKIEJ ZMIANY. POLSKA W ROKU 1988 | konferencja

termin | 24–25 września 2018
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

Rok 1988 stanowił preludium wielkich zmian. Związek Sowiecki tracił swą mocarstwową pozycję, trwała gorbaczowowska pieriestrojka. Tymczasem w Polsce długoletni kryzys gospodarczy i społeczny osiągnął punkt krytyczny. Na przekór wszechogarniającemu marazmowi wiosną i latem 1988 do strajków poderwali się robotnicy w kilkunastu polskich miastach, co doprowadziło do obrad Okrągłego Stołu i przemian politycznych, które pociągnęły za sobą upadek systemu komunistycznego – najpierw w Polsce, a później w kolejnych krajach bloku.

W trzydziestą rocznicę tych wydarzeń Europejskie Centrum Solidarności i Instytut Pamięci Narodowej organizują konferencję poświęconą sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski w tym okresie. Zachęcając do podjęcia wspólnej refleksji, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń z propozycją wystąpień. Szczególnie interesują nas:
  • przebieg strajków wiosennych i letnich,
  • nowe formy buntu antysystemowego
  • diagnozy kondycji polskiego społeczeństwa
  • planowane i żywiołowe procesy transformacji politycznej i gospodarczej
  • wydarzenia roku 1988 z perspektywy kluczowych aktorów społecznych i politycznych
  • wpływ globalnych wydarzeń na sytuację w PRL
  • miejsce wydarzeń 1988 r. w debacie publicznej po upadku PRL