28.05.2022

JESTEŚMY! SYTUACJA OSÓB LGBT+…

TRÓJMIEJSKIE DNI RÓWNOŚCI 2022
JESTEŚMY! SYTUACJA OSÓB LGBT+ NA UNIWERSYTETACH W POLSCE | debata tęczowych organizacji akademickich

termin
| 28 maja 2022, sobota, godz. 11.00
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
wstęp | wolny

– Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące sytuacji osób LGBT+ na uniwersytetach oraz aktywności organizacji, kół naukowych, grup nieformalnych społeczności akademickiej działającej na rzecz osób LGBT+ – mówi dr Anna Strzałkowska, wykładowczyni akademicka, działaczka na rzecz praw człowieka, założycielka Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. – Debata będzie służyć wymianie doświadczeń i opinii społeczności uniwersyteckiej LGBTQ+. Mamy nadzieję, że pozwoli stworzyć płaszczyznę współpracy, a dzięki wsparciu i wzajemnej inspiracji będziemy zmieniać nasze uczelnie na bardziej włączające i otwarte wobec osób LGBT+.

Zaraz po spotkaniu – wspólny udział w VII Marszu Równości w Gdańsku.

W DEBACIE ZAPOWIEDZIAŁY UDZIAŁ
/ Tęczowy Port UG, Uniwersytet Gdański
/ TęczUJ, Uniwersytet Jagielloński
/ Stowarzyszenia społeczności LGBT+ UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
/ Queer UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
/ URequal, Uniwersytet Rzeszowski