13.03.2016

WEDŁUG WAJDY... | Wałęsa. Człowiek z nadziei