25.04-26.04.2017

V OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY | konferencja

Organizatorem konferencji jest Europejskie Centrum Biznesu. Celem konferencji będzie dyskusja ukierunkowana na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki Unii Europejskiej. Dodatkowo będzie poruszone zagadnienie rozwoju i innowacyjności jako niekwestiowanego elementu budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu chemicznego i infrastruktury.