STRAJKI 1988. W PRZEDEDNIU WIELKIEJ ZMIANY

Wystawa pokazuje wydarzenia z sierpnia 1988 roku, które w konsekwencji doprowadziły do porozumień Okrągłego Stołu, demokratycznych wyborów w czerwcu 1989 roku i przemian społeczno-politycznych i gospodarczych w Polsce. Zdjęcia pokazują życie codzienne strajkujących robotników. Zaakcentowana została rola studentów i odradzającego się NZS.
Ekspozycja składa się z 36 wielkoformatowych tablic, na których widz obejrzy wybór fotografii ze zbiorów ECS takich autorów, jak: Bogusław Nieznalski, Leonard Szmaglik i Sławomir Fiebig. Wystawę zaprojektował Mirosław Miłogrodzki.

Ekspozycja:
  • GDAŃSK: wernisaż wystawy plenerowej, 26 sierpnia 2013 (→ galeria)

«  1 2 3 4 5 6  »