STRAJK


Od 28 sierpnia 2014 roku prezentowana jest na portalu Google Cultural Institute internetowa wystawa fotografii pt. „Strajk”, powstała przy współpracy z z Instytutem Polskim w Berlinie. Kurator z Niemiec Sabine Weier przygotowała wybór fotografii ze zbiorów ECS i przeprowadziła rozmowy z ich autorami, które zamieściła jako autorskie komentarze do eksponowanych zdjęć. Inauguracji towarzyszyła kolportowana w Berlinie i Gdańsku drukowana gazeta, promująca wystawę i ECS, w której zamieszczono część fotografii i tekstów. Jest to pierwsza tego rodzaju forma prezentacji zbiorów fotograficznych ECS.