11.08.2015

Spotkanie zespołu ds. modelu integracji imigrantów

Gdańska zainaugurował prace pierwszego w Polsce międzysektorowego zespołu ds. modelu integracji imigrantów. Pracę na rzecz kompleksowego rozwiązania spraw dotyczących migrantów zadeklarowało już 100 osób. Wypracowany model, ma być odpowiedzią na pytania jak najlepiej wpisać migrantów w naszą społeczność, jak budować pokojowe współżycie, korzystne dla obu stron – tak, by Gdańsk jako miasto wolności, był miejscem, w którym potrzeby migrantów są właściwie rozumiane i realizowane.

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu przyjęło ponad 50 podmiotów – tj. 100 przedstawicieli środowisk imigrantów, administracji publicznej, służb miejskich, jednostek edukacyjnych, sektora pozarządowego oraz ekspertów, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami imigracji: społecznym, edukacyjnym, ekonomicznym i kulturowym.

W ramach Zespołu powołane zostały robocze grupy tematyczne, tj: edukacja, zdrowie, kultura, mieszkalnictwo, przemoc/dyskryminacja, wykluczenie społeczne, praca, komunikacja społeczna. Zespół zakłada rozszerzanie swojego składu o osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw imigrantów. Model, który zostanie wypracowany do końca grudnia 2015 r. pozwoli na podejmowanie szybkich i precyzyjnych działań w głównych obszarach polityki migracyjnej.

więcej: Gdańsk.pl