Solidarność u władzy. Dziennik 19891993
Waldemar Kuczyński

Dziennik obejmuje pierwsze, burzliwe lata Trzeciej Rzeczypospolitej: powstawanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, konflikt z Lechem Wałęsą, wybory 1991 roku, powstawanie rządu Jana Olszewskiego, próby tworzenia wielkiej koalicji i konflikty na tym tle, kulisy upadku rządu Olszewskiego i tworzenia rządu Hanny Suchockiej, trudne pożycie kierownictwa Unii Demokratycznej z rządem i panią premier, wreszcie upadek rządu.
Gdańsk 2010, 450 stron
ISBN: 978-83-929813-9-8
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj