Solidarność pokoleń
opieka naukowa Edmund Wnuk-Lipiński

Referaty na konferencji wygłosili: Michał Boni, Jerzy Hausner , Janusz Lewandowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. Komentarze: Bogdan Olszewski, Małgorzata Rusewicz. Moderator Janusz Erenc.
Uczestnicy konferencji dyskutowali nad zaproponowaną przez Michała Boniego koncepcją polityki solidarności pokoleń zakładającej kooperację między czterema grupami społecznymi: najmłodszą generacją Polaków, rozpoczynającą właśnie edukację, pokoleniem 20–30-latków, czyli grupą właśnie zakładającą rodziny i zaczynającą karierę zawodową, generacją 50-ciolatków – zmagającą się z utrzymaniem na rynku pracy oraz pokoleniem najstarszych Polaków – mających już za sobą aktywność zawodową, zmagających się z problemem dostępu do usług opiekuńczych.
Gdańsk 2009, 62 strony
ISBN: 978-83-927651-1-0
e-ISBN: 978-83-62853-30-4
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_mobi | PL_epub | PL_pdf

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj