21.10-22.10.2014

Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej

III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
SOLIDARNOŚĆ A DEMOKRACJA. 25 LAT TRANSFORMACJI POSTKOMUNISTYCZNEJ.
21-22 października | Hotel Uniwersytecki, Szosa Chełmińska 83A, Toruń


Interdyscyplinarna konferencja o tematyce obejmującej szeroko rozumiane uwarunkowania i procesy polityczne zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej, na Zakaukaziu oraz Azji Centralnej. Celem konferencji jest przybliżenie przeobrażeń zachodzących w tej części świata i zastanowienie się nad kierunkiem przyszłych zmian, w kontekście przemian politycznych, gospodarczych oraz społecznych ostatnich 25 lat. Organizatorom zależy szczególnie na prezentacji teoretycznych studiów i badań empirycznych na temat procesów transformacji w państwach postkomunistycznych.

Konferencja ma zachęcić do podjęcia badań porównawczych nad procesami transformacyjnymi w państwach postkomunistycznych. Jest też przyczynkiem do szerszej dyskusji dotyczącej zaawansowania procesów demokratyzacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej, a także przyczyn niepowodzeń oraz źródeł sukcesów poszczególnych państw.

ECS jest partnerem konferencji.

Program i szczegółowe informacje na temat konferencji: www.wschodnioznawcza.umk.pl