Solidarność – doświadczenie i pamięć po raz drugi
Ireneusz Krzemiński wraz z zespołem

Najciekawszym pytaniem teoretycznym jest pytanie o to, jakie czynniki decydowały o tym, że dla części aktywistów związku, uczestników legalnej i podziemnej Solidarności lat osiemdziesiątych rzeczywistość demokratycznego ładu, wolnej, rynkowej gospodarki oraz niepodległego państwa wydaje się rzeczywistością, która nie zrealizowała ideałów ruchu społecznego Solidarności. (...)

Poczucie, że wywodzący się z Solidarności politycy oderwali się od swego zaplecza, że ewolucja ich programów niewiele miała wspólnego z inicjowaniem szerszej publicznej debaty i traktowaniem jej wyników jako, co najmniej, istotnych dla własnego działania – z całą pewnością mogło/może skłaniać do krytycznego stosunku do systemu politycznego, jaki mamy w tej chwili. Czy jednak aż tak krytycznego? Trudno odpowiedzieć na to pytanie.

Ireneusz Krzemiński
Gdańsk 2016, 364 strony
ISBN: 978-83-62853-62-5
 
 Zobacz też IRENEUSZ KRZEMIŃSKI z zespołem: „Solidarność – doświadczenie i pamięć” – publikacja Wydawnictwa ECS

IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: „Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności.

IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: Spełnione i niespełnione. Dwie wizje Polski i niemożliwy dialog – wystąpienie w cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności.