13.12.2015

SUBIEKTYWNE ZWIEDZANIE WYSTAWY STAŁEJ | śladami dwóch polskich grudniów


termin | 13 grudnia 2015, niedziela
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking podziemny | wjazd od ul. Nowomiejskiej
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | wolny → REZERWACJA MIEJSC

Bohaterowie i świadkowie dwóch polskich grudniów – 1970 i 1981 roku, wcielą się tego dnia w rolę przewodników. Co ciekawe, łączą w sobie przeróżne doświadczenia. Oprowadzać będzie górnik ranny podczas pacyfikacji Kopalni „Wujek” i sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który wielogodzinnymi mediacjami z robotnikami zapobiegł rozlewowi krwi w Tczewie. Muzyk, który 13 grudnia 1981 roku w Zamościu grał koncert w asyście uzbrojonego wojska, i guru plakatu opozycyjnego oraz sztuki podziemia lat 80. Świeżo upieczony absolwent uczelni wyższej, który poszedł protestować z robotnikami, i wybitny fotograf, który przez lata ukrywał zdjęcia z Grudnia ’70.
Zwiedzanie potrwa ok. 1,5 godz.

W ROLI PRZEWODNIKÓW

przewodnik | Stanisław Płatek
▪ godz. 11.00
Górnik, ranny podczas pacyfikacji Kopalni „Wujek” w Katowicach.
13 grudnia 1981 roku stanął na czele zakładowego Komitetu Strajkowego w Kopalni „Wujek”, protestującego przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Trzy dni później został ranny. Przewieziono go do szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wyrokiem sądu został skazany na cztery lata więzienia. W lutym 1983 roku zwolniono go ze względu na zły stan zdrowia.

przewodnik | Andrzej Nowak
▪ godz. 12.00
13 grudnia 1981 roku w Zamościu grał koncert w asyście uzbrojonego wojska.
Gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny. Gitarzysta zespołu Breakout, założyciel zespołu TSA i formacji Złe Psy. W latach 80. XX wieku koncertował m.in. z Tadeuszem Nalepą i Martyną Jakubowicz. Koncert, jaki dało TSA 13 grudnia 1981 roku w Zamościu, był podobno jedyną wieczorną imprezą kulturalną w kraju. Komendant milicji uciekł się podobno do szantażu. Dlaczego? O tym opowie już sam Andrzej Nowak.

przewodnik | Danuta Jasiecka
▪ godz. 13.00
Żona nieżyjącego już Macieja Jasieckiego, znanego fotografa, który przez lata ukrywał swoje zdjęcia z grudnia 1970 roku w Szczecinie.
Państwo Jasieccy mieszkali pod dobrym adresem – nieopodal stoczni w Szczecinie, która zarówno w 1970 roku, jak i w 1981 stała się areną ważnych wydarzeń. Przez lata Maciej Jasiecki ukrywał zdjęcia z Grudnia ’70. Kilka jego fotografii znajduje się w zbiorach ECS. Jego dorobek był prezentowany na 109 wystawach międzynarodowych i szczodrze nagradzany przez jury wielu konkursów.

przewodnik | Jerzy Brukwicki
▪ godz. 14.00
Znawca plakatu opozycyjnego i sztuki podziemia lat 80.
Jeden z współtwórców ruchu kultury niezależnej w latach 80. XX wieku, kiedy cenzura chciała ograniczać wolność twórczą. Wydawał i redagował pismo o kulturze niezależnej „Wybór”, redagował w podziemnym „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, współpracował z wydawnictwami: NOWA, Przedświt, Pokolenie. W całej Polsce i za granicą zorganizował kilkadziesiąt wystaw.
UWAGA! Jerzy Brukwicki wygłosi również wykład ZNAKI NASZEJ WOLNOŚCI. GRAFIKA „SOLIDARNOŚCI” 1980–1989


przewodnik | Tadeusz Piotrowski
▪ godz. 15.00
Autor uznanego przez badaczy artykułu pt. „Studenci gdańscy w grudniu 1970”, opublikowanego w „Zeszytach Historycznych” paryskiego Instytutu Literackiego.
W 1970 roku dołączył, jako świeżo upieczony absolwent Politechniki Gdańskiej, do kadry Katedry Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej. W grudniu uczestniczył w buncie. Świadectwo prawdzie dał w znanym przez badaczy tematu artykule opublikowanym na łamach „Zeszytów Historycznych”, wydawanych w Paryżu przez Jerzego Giedroycia. To prawdziwie pasjonująca opowieść.

przewodnik | Tadeusz Fiszbach
▪ godz. 16.00
W grudniu 1970 roku był pierwszym sekretarzem Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w Tczewie.
Prowadził z robotnikami kilkugodzinne mediacje, dzięki czemu udało się uniknąć w Tczewie rozlewu krwi. Ten sukces przyczynił się do awansu – Fiszbach został pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. W sierpniu 1980 roku usiadł do negocjacji z robotnikami w Stoczni Gdańskiej, reprezentując stronę rządową. 13 grudnia 1981 roku wraz z wojewodą gdańskim Jerzym Kołodziejskim pojechał do mieszkania Lecha Wałęsy, aby przetransportować go do Warszawy.