27.03-28.03.2017

STORMWATER POLAND 2017 | konferencja

termin | 27-28 marca 2017
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking podziemny | wjazd od ul. Nowomiejskiej
wstęp | rejestracja
więcej informacji | konferencje.retencja.pl/stormwater-poland/

Stormwater Poland 2017

Rok 2017 będzie pierwszym, w którym obowiązywać będzie nowe Prawo Wodne. W prawie tym mają znaleźć się zapisy dotyczące wód opadowych oczekiwane od lat przez eksploatatorów systemów odwodnieniowych. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, na której będzie można dowiedzieć się od Przedstawicieli instytucji takich jak: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jak nowe przepisy prawa wpłyną na rozwój infrastruktury oraz finansowanie eksploatacji systemów odwodnieniowych.

Liczymy, że Państwa udział w konferencji Stormwater Poland 2017 pomoże w realizacji motta: „Profesjonalna, naukowa i techniczna wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodami opadowymi.”

Tematyka konferencji:

Przedmiotem referatów i dyskusji będą również wybrane problemy w zakresie pozyskiwania środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia. Zostaną zaprezentowane nowoczesne metody modelowania i projektowania oraz bazy danych, które powinny być stosowane na etapie opracowania koncepcji odprowadzania wód opadowych (obejmujące m.in. adaptację do zmian klimatu). Przedstawiciele portalu RETENCJAPL zaprezentują stan prac wdrożeniowych realizowanego z IMGW-PIB projektu Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa), który jest źródłem aktualnych informacji o natężeniach deszczów miarodajnych do projektowania oraz modelowania systemów odprowadzania wód opadowych w Polsce. Przedstawione zostaną przykłady wdrożeń wyników projektu PANDa do zintegrowanych modeli opadowych.

W konferencji uczestniczyć będą goście z zagranicy posiadający dorobek praktyczny i dużą wiedzę o problematyce wód opadowych. Przybliżone zostaną również najlepsze światowe praktyki dotyczące implementacji systemów ostrzegania o powodziach miejskich.

Serdecznie zapraszamy.