15.06.2016

STACJA TRANSFORMACJA SKANUJE | wykład

Nieuświadomiony wpływ otoczenia na nasze życie - wnioski z działań i warsztatów "ZOBACZYĆ NA NOWO to, co już znasz” / Agnieszka Lasota, mgr inż. arch.

termin
| 15 czerwca, godz. 18
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, antresola
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

Wygląd przestrzeni publicznych ma ogromny wpływ nie tylko na estetykę miast, ale również na kształtowanie relacji międzyludzkich ich mieszkańców. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ na ich życie ma wygląd otoczenie, w którym przebywają na co dzień. Nie mają świadomości lub po prostu o tym nie myślą, że ich samopoczucie, nastrój, uśmiech zależą w pewnej mierze od tego co widzą każdego dnia w drodze do domu, sklepu lub pracy: z jednej strony każdy chce mieć piękny salon, lubi w porządek w kuchni, wymaga od dzieci porządku, z drugiej nie bardzo dbamy o „dobro wspólne”. Tak jakby przestrzeń poza naszym mieszkaniem nas nie dotyczyła. Fundacja Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" realizuje projekty, których głównym celem jest rozbudzenie w społeczeństwie poczucia estetyki, świadomości wpływu otoczenia na ich życie, jak również zwrócenie uwagi na charakter i różnorodność otaczającej okolicy. Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej oraz odpowiedzialności za przestrzeń wspólną pomaga osiągnąć potrzebną harmonię wizualną i międzyludzką.

Agnieszka Lasota
Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich”. Autorka publikacji streszczającej w przystępny graficzny sposób założenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (na zlec. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 2002). Pracowała jako architekt w Polsce i zagranicą (m.in. z Pracownią Konserwacji Zabytków przy projekcie renowacji i rewitalizacji obszaru zespołu Cytadeli w Algierze), współpracowała z zespołem prof. M. Kochanowskiego w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych na temat przestrzeni publicznych. Jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej. W 2013 r. zdobyła główną nagrodę w konkursie Nadbałtyckiego Centrum Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na projekt działań edukacyjnych „Przestrzeń wokół nas”. Od 2011 prowadziła grupę „Zobaczyć na nowo”, którą przekształciła w Fundację Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo". Głównym trzonem działalności są działania pobudzające wrażliwość kulturową, poczucie tożsamości lokalnej i wyczulające na kwestie harmonii oraz w zakresie wpływu estetyki przestrzeni na mieszkańców, jak także pobudzania ich własnej odpowiedzialności za wygląd otoczenia.

Więcej informacji:
www.f-alt.org/pl/
www.facebook.com/alternativafundacja/

Kolejne terminy:
▪ 10 października 2016
▪ 27 października 2016
▪ 24 listopada 2016

Stacja Transformacja to cykl spotkań organizowanych przez Fundację Alternativa w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.