01.06.2016

STACJA TRANSFORMACJA SKANUJE | wykład

Znikająca Stocznia i jej obrońcy, czyli o prawie do miasta na przykładzie społecznych działań wokół terenów postoczniowych w Gdańsku /  Dominik Krzymiński, doktorant UG, socjolog

termin
| 1 czerwca, godz. 18
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, antresola
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

Oś tematyczną wykładu Dominika Krzymińskiego stanowi transformacja terenów postoczniowych w Gdańsku w ujęciu społecznym. Od przeszło dekady wywołuje ona liczne kontrowersje, które wiążą się z procesem wyburzania postoczniowych budynków oraz brakiem spójnej i szanującej się tożsamości miejsca, wizji rozwoju nowej dzielnicy jaką jest Młode Miasto. Znikająca Stocznia stała się przedmiotem publicznej debaty i działań społecznych, które ogniskują się wokół tego miejsca. Jej obrońcy to ludzie dostrzegający wartość poprzemysłowej przestrzeni i obiektów w niej zlokalizowanych. Uznają ją za dziedzictwo kulturowe warte ochrony i podejmują działania na rzecz zachowania jej autentycznego charakteru. W czasie wykładu zastanowimy się na ile działania obrońców Stoczni są realizacją prawa do miasta. Ponadto spojrzymy na transformację terenów postoczniowych w perspektywie koncepcji miejsc i nie-miejsc Marca Auge oraz przestrzeni przepływów Manuela Castellsa. W ten sposób nadamy lokalnym procesom szerszy kontekst i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie na ile są one specyficzne dla Gdańska, a na ile wpisują się w globalne trendy i procesy kulturowe.

Wykład swoim tytułem i treścią będzie nawiązywać do artykułu autorstwa Dominika Krzymińskiego pt. „Znikająca stocznia i jej obrońcy. Wędrówka subiektywna trasą miejsc (nie)istniejących”, który został opublikowany w książce pt. „Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi” pod redakcją Marii Mendel i wydanej przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Instytut Kultury Miejskiej w 2015 r. w Gdańsku.

Bio:
Dominik Krzymiński - socjolog, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, bada konflikty ekologiczne w perspektywie pedagogiki miejsca, miejski aktywista zaangażowany w społeczną inicjatywę „Nie dla burzenia Stoczni Gdańskiej”.Więcej informacji: f-alt.org/pl/post/znikajaca-stocznia-i-jej-obroncy/

www.facebook.com/events/242298569468503/

Kolejne terminy:
15 czerwca 2016
10 października 2016
27 października 2016
24 listopada 2016

Stacja Transformacja to cykl spotkań organizowanych przez Fundację Alternativa w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.