07.11.2016

STACJA TRANSFORMACJA NADAJE | spotkanie

termin | 7 listopada, godz. 18
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, antresola
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

Praktyki i Programy kuratorskie


STACJA TRANSFORMACJA NADAJE powraca z cyklem spotkań z dyrektorami czołowych pol-skich instytucji kulturalnych.

Praktyka kuratorska jako dziedzina interdyscyplinarna, musi otwierać się na coraz szersze pole praktyk kulturowych, badawczych, edukacyjnych. Wiedza i doświadczenie kuratora pozwala łączyć ze sobą różnorodność tych dyscyplin i tworzyć przemyślane programy, które kształtują profile instytucji wystawienniczych. Zaproszeni do dyskusji goście opowiedzą o własnych metodach pracy kuratorskiej i założeniach programowych w kierowanych przez siebie galeriach.

Gośćmi najbliższego spotkania z cyklu STACJA TRANSFORMACJA NADAJE będą:

Waldemar Tatarczuk - dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie - miejsca skupionego na przemianach zachodzących w polu sztuki z uwzględnieniem performance’u, który staje się równie istotny jak program wystawienniczy.

Labirynt - jest miejską instytucją kultury, która w dużej mierze kontynuuje profil ukształtowany przez Andrzeja Mroczka – prezentującą klasykę sztuki współczesnej i twórczość artystów związanych z jego programem, podtrzymującą badawcze spojrzenie na współczesność i szukającą uniwersalnych wartości w sztuce. Galeria popularyzuje sztukę poprzez spotkania z artystami i teoretykami sztuki, dyskusje, projekcje video oraz udostępnianie dokumentacji swojej działalności w postaci druków, slajdów, taśm z nagraniami i fotografii.


Stanisław Ruksza - dyrektor CSW Kronika w Bytomiu - galerii zajmujące się eksplorowaniem związków pomiędzy współczesną teorią i praktyką artystyczną a dziedzinami takim jak mu-zyka, polityk i nauki społeczne czy edukacja.

Kronika - to centrum sztuki współczesnej i miejsce produkcji wiedzy. Program Kroniki realizowany jest poprzez wystawy, projekty w przestrzeni publicznej, wycieczki, eksperymentalne cykle mu-zyczne publikacje i wydawnictwa artystyczne, warsztaty, dyskusje, wykłady i działalność populary-zatorską. Kronika organizuje także pobyty rezydencyjne dla artystów i kuratorów, którzy podczas kilkutygodniowych pobytów na Śląsku tworzą projekty odnoszące się do specyfiki regionu i jego aktualnej problematyki społeczno-kulturalnej.

Kurator: Maks Bochenek

Więcej informacji: www.f-alt.org/pl/
www.facebook.com/alternativafundacja/

Stacja Transformacja to cykl spotkań organizowanych przez Fundację Alternativa w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.

Kolejne terminy:

1 grudnia 2016
15 grudnia 2016