17.06.2015

STACJA TRANSFORMACJA | Dominika Piluk

Postmodernizm w Gdańsku – przewrotny przykład ciągłości estetycznej w gdańskiej architekturze
wykład Dominiki Piluk w cyklu Stacja Transformacja

termin | 17 czerwca 2015, środa, godz. 18.00
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Biblioteka ECS
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

Po 1989 roku niechęć ogółu do utożsamianej z PRL architektury modernizmu sięgnęła apogeum, a popularność zyskały wszelkie odwołania do tradycyjnych, dawnych form. W rozumieniu laika oznaczało to architekturę „udekorowaną”. Nowe warunki ekonomiczne pozwoliły na eksplozję rodzimych wersji zachodnich, postmodernistycznych nowinek. Dodatkowo, w połączeniu z wszelkimi neohistoryzmami – ówcześnie uważanymi za symbol nowoczesności – dziś trącącymi myszką, a nawet wywołującymi wstydliwe wspomnienia utożsamiane z kiczem.
Celem wystąpienia jest przyjrzenie się i wstępna analiza niewygodnego – z dzisiejszej perspektywy historii sztuki – etapu gdańskiej architektury, w której szybko rodzący się kapitalizm w połączeniu z tzw. „gdańskim gustem” odegrał kluczową rolę.

Dominika Piluk jest absolwentką Historii Sztuki oraz Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie doktoryzuje się na Uniwersytecie Gdańskim, pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej. Zainteresowania skupia wokół teorii i historii architektury XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem powojennego modernizmu. Obecną prace naukową zamierza poświęcić gdańskiej architekturze czasów transformacji. Autorka tekstów dotyczących powojennej architektury mieszkaniowej w Magazynie Studentów Historii Sztuki KUL.

Środowy wykład jest jednym z serii 11 spotkań pod hasłem Stacja Transformacja Skanuje organizowanych przez Fundację Alternativa, partnerem jest Europejskie Centrum Solidarności


TERMINARZ SPOTKAŃ

30 września | Wojciech Chmielewski
Rekonstrukcja elewacji kamienicy przy ul. Waryńskiego 10 w Gdańsku. Kronika budowy i konteksty: historyczne, techniczne, prawne, ekonomiczne oraz społeczne.

7 października | Katarzyna Lincer i Dorota Kucharczyk

Projekty plastyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni powojennych osiedli mieszkaniowych Gdańska.

21 października | Barbara Tusk
Nowe formy wspólnotowej zieleni – potencjał dla gdańskich przestrzeni publicznych.

5 listopada | Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi
Monika Szewczyk, Galeria Arsenał w Białymstoku
Ewa Łączyńska-Widz, Galeria BWA w Tarnowie


19 listopada | Hanna Wróblewska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
Wojciech Kozłowski, BWA w Zielonej Górze
Anna Nawrot, Galeria Biała w Lublinie


25 listopada | Łukasz Bugalski

Dziedzictwo kulturowe zapisane w strukturze urbanistycznej historycznego śródmieścia Gdańska

3 grudnia | Małgorzata Ludwisiak, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Magdalena Ziółkowska, Bunkier Sztuki w Krakowie


17 grudnia | Sebastian Cichocki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana w Warszawie