26.10.2015

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JACKIEM FRIEDRICHEM

premiera książki Jacka Friedricha Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960

termin | 26 października 2015, poniedziałek, godz. 18.00
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro) 
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2

Książka ukazuje złożony proces odbudowy gdańskiego Głównego Miasta po drugiej wojnie światowej, uwikłany w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne. Autor przekonuje, że odbudowane po wojnie zabytkowe centrum Gdańska to miasto równocześnie stare i nowe. Z jednej strony zachowano bowiem szereg monumentalnych zabytków, odtworzono główne ciągi uliczne i charakterystyczne widoki, z drugiej jednak – radykalnie przekształcono strukturę miejską, dostosowując ją do wymogów nowoczesnej urbanistyki i tworząc na obszarze historycznego śródmieścia socjalistyczne osiedle robotnicze. Główny nacisk został więc położony na zabudowę mieszkaniową, stanowiącą większość tkanki tego nowego-starego organizmu miejskiego. Książka oparta jest na różnorodnej bazie źródłowej, wykorzystującej archiwalia, publikacje prasowe, publikowane i niepublikowane fotografie, wspomnienia uczestników odbudowy. Niezastąpionym źródłem wiedzy o odbudowie Gdańska jest wreszcie dla autora sam odbudowany Gdańsk.

Spotkanie z Jackiem Friedrichem poprowadzi Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

fragment książki | podczas spotkania dostępna w promocyjnej cenie