02.06.2016

SPOTKANIA Z NAUKĄ | wykłady

termin | 2 czerwca 2016, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, biblioteka
wstęp | wolny

Zapraszamy na dwa wykłady młodych naukowców.

Współczesny liberalizm i jego krytyka | Emil Kwidziński
Kampanie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych jako determinanta rozwoju marketingu politycznego | Maciej Urbanek

Cykl SPOTKANIA Z NAUKĄ został poświęcony najnowszej historii Polski i świata. Chcemy zachęcić młodych naukowców do pogłębiania badań oraz inicjowania dyskusji na temat współczesnych zagadnień politycznych i społecznych. Będzie mowa o współczesnych problemach społecznych, gospodarczych i politycznych, kulturze i prawie. Wystąpienia będą wygłaszać młodzi naukowcy, m.in. historycy, prawnicy, dziennikarze.

kolejne SPOTKANIE Z NAUKĄ | 30 czerwca 2016