17.10.2019

SPOTKANIA DAWNYCH STOCZNIOWCÓW | integracja

termin | 3 i 17 paździenrika, godz. 14.00
miejsce | ECS, mediateka
wstęp | wolny

SPOTKANIA DAWNYCH STOCZNIOWCÓW | integracjaByli pracownikami stoczni, różnych profesji. Teraz spotykają się w mediatece ECS, by razem analizować dokumenty, zdjęcia i rozmawiać o przyszłości terenów stoczniowych.