05.03.2016

SPÓR O BIOGRAFIĘ POLSKI. SPOTKANIE ŚWIADKÓW HISTORII | debata

termin | 5 marca 2016, sobota, godz. 16.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Jesteśmy w gorącym czasie sporów na temat interpretacji najnowszej historii. Wydarzenia ostatnich tygodni każą na nowo stawiać pytania o słuszność obranej strategii walki z komunizmem, o wartość i jakość polskich przemian po 1989 roku oraz o ocenę transformacji ustrojowej.
Czy należy napisać na nowo biografię Polski? – zapytamy dawnych opozycjonistów, świadków i uczestników rewolucji Solidarności.

16.00 | przywitanie gości debaty
Paweł Adamowicz / prezydent miasta Gdańska, gospodarz spotkania

16.10–17.30 | debata
Zbigniew Bujak / opozycjonista, współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w ZM Ursus w Warszawie, jeden z opozycjonistów najdłużej ukrywających się w stanie wojennym, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Andrzej Celiński / współpracownik Komitetu Obrony Robotników, w Sierpniu ‘80 współautor Apelu 64 intelektualistów o negocjacje i porozumienie między władzą a strajkującymi, kierował gabinetem Lecha Wałęsy, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Aleksander Hall / uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i lider Ruchu Młodej Polski, redagował pismo „Bratniak”, w Sierpniu ’80 brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Zbigniew Janas / współpracownik Komitetu Obrony Robotników, członek „Solidarności”, wszedł w skład Komisji Krajowej, działacz podziemnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i założyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej
Bogdan Lis / współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej podziemnej „Solidarności”, w Sierpniu ’80 sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego
Jan Lityński / współzałożyciel Biuletynu Informacyjnego KSS „KOR”, pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą, w 1980 roku objął funkcję doradcy władz Solidarności, w stanie wojennym internowany, potem aresztowany, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu
Bożena Rybicka-Grzywaczewska / uczestniczka Ruchu Młodej Polski, organizowała nielegalne manifestacje rocznicowe, w Sierpniu ’80 brała udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, była osobistą sekretarką przywódcy związku Lecha Wałęsy
Jacek Taylor / współpracował z opozycją demokratyczną, najpierw Wolnymi Związkami Zawodowymi, a następnie NSZZ „Solidarność”, należał do Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat”, obrońca w procesach politycznych

moderator
Tomasz Wołek
/ działacz Ruchu Młodej Polski, potem „Solidarności”, w Sierpniu ‘80 współtworzył pismo strajkowe „Naprzeciw”, publikował w pismach podziemnych, organizował pomoc dla rodzin internowanych

17.30–18.00 | rozmowa z publicznością