04.06-05.06.2018

SOLIDARNA SZKOŁA

termin | 4-5 czerwca 2018
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | grupa zorganizowana4/06/2018

11.15 – 11.45 |  Uroczyste otwarcie konferencji
Jacek Kołtan (ECS), Alicja Pacewicz (CEO), Anna Dobrowolska (CEO)
miejsce: sala wystaw czasowych

11.45 – 13.15 | Warsztaty – część pierwsza
Grupa B „Podsumowanie projektu”
Anna Dobrowolska (CEO), sala 4, III piętro
Grupa A „Chciałbym być sobą”
Prowadząca: Agnieszka Misztal, sala 3, III piętro
Grupa C „Działam, więc jestem – spotkanie z młodymi aktywistami i aktywistkami”
Prowadząca: Anna Zielińska, sala 5, III piętro

Strefa nauczycieli: Ja, uczniowie, niepodległość: Spotkanie z Alicją Pacewicz
Prowadząca: Agnieszka Piórkowska, sala 2, III piętro

14.00 – 15.30 |  Warsztaty – część druga
Grupa C „Podsumowanie projektu”
Anna Dobrowolska (CEO), sala 4, III piętro
Grupa B „Działam, więc jestem – spotkanie z młodymi aktywistami i aktywistkami”
sala 5, III piętro
Warsztat grupy A
prowadzący, sala
 
Strefa nauczycieli: Jak zostać miejskim farmerem i uratować świat?
Prowadząca: Aleksandra Kulińska, sala 2, III piętro

15.45 – 16.45 |  Podsumowanie warsztatów, prezentacja efektów pracy
Alicja Pacewicz / miejsce: sala wystaw czasowych


5/06/2018

9.45 – 11.30 |    Solidarna pomoc: spacer tematyczny
Grupa A: Aleksandra Maciejewska (ECS)                      
Grupa B: Agnieszka Piórkowska (ECS)
Grupa C: Dominika Ikonnikow (ECS)

11.30 – 12.15 |  przygotowanie Stoczni Projektów
12.15 – 13.45 |  Stocznia Projektów
                         miejsce: sala wystaw czasowych

13.45 – 15.15 |  Gala i rozdanie dyplomów

Goście:
Ignacy Dudkiewicz, działacz na rzecz osób wykluczonych
Anna Kieturakis, organizatorka pomocy dla Solidarności w latach 80.
Moderacja: Cezary Rudnicki (Wydział Myśli Społecznej ECS)
miejsce: audytorium