11.09-14.09.2016

SOLIDARITY SUMMER CAMP

termin | 11-14 września, niedziela-środa
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | rejestracja zakończona

Podczas warsztatów spotkają się aktywiści z całego świata zainteresowani tematem transformacji i poprawy jakości życia. Zajęcia będą odbywały się w niewielkich grupach. Mowa będzie m.in. o tym, czy Solidarność może być źródłem nowych wartości społecznych oraz planowaniu działań nowoczesnych organizacji.

szczegółysolidaritycamp2016.eu