24.11-29.11.2017

SOLIDARITY HERE AND NOW | seminarium

termin |  24–29 listopada
wstęp | rekrutacja zakończona

Wolontariusze z całego świata, którzy pomagają uchodźcom w obozach w Grecji, Niemczech, Rosji, Turcji oraz w ośrodkach dla uchodźców w Polsce, spotkają się w ECS.


PL
„Solidarity Here and Now” to projekt dedykowany wolontariuszom zaangażowanym w pomoc uchodźcom. O uchodźcach słyszało wiele z nas, ale niewiele z nas poznało bohaterów dnia codziennego, którzy swoimi działaniami czynią sytuację uchodźców mniej tragiczną. Wielu woluntariuszy z całego świata zdecydowało się opowiedzieć po właściwej stronie i otworzyć swe serca dla przybyszów poprzez działanie, któremu przyświeca wartość solidarności i empatii. Skontaktowaliśmy się z wolontariuszami i poznaliśmy ich potrzeby. Projekt „Solidarity here and now” stanowi bezpośrednią odpowiedź na nie.
Wolontariusze uchodźców przyjadą do Gdańska na cykl szkoleń i warsztatów, które odbędą się w dniach 24-28 listopada 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności. W dniu 25 listopada o godz. 12 w sali wystaw czasowych Europejskiego Centrum Solidarności będzie można posłuchać historii i doświadczeń, jakie przywieźli ze sobą uczestnicy projektu. (UWAGA: językiem spotkania będzie angielski. Nie jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczenia/wsparcia językowego). 28 listopada polskojęzyczni wolontariusze uchodźców spotkają się z uczestnikami odbywającego się w ECS Forum Młodych, a Hanna Hakiel, koordynatorka wolontariatu w ośrodku dla uchodźców w Berlinie przedstawi wystąpienie w formule TED na temat: „Dlaczego jestem solidarna?”.

Organizatorzy projektu: Fundacja Allianz oraz Europejskie Centrum Solidarności.


ENG
"Solidarity Here and Now" is a project dedicated to volunteers engaged in supporting refugees. We all hear about refugees but not many of us know the every-day-heroes who make the refugees’ situation less hard. Many volunteers across the world decided to step right in the line of the conflict and open their hearts to help the newcomers acting merely on the value of solidarity and compassion. We have contacted them and found out what their needs are. This projects is an answer to what we were told. Refugees’ volunteers are coming to Gdańsk to have workshops and trainings here, which will be held on 24-28th November 2017 at the European Solidarity Centre. On 25th November at 12 p.m. in the Temporary Exhibition Hall of the European Solidarity Centre you can listen to the stories and experience brought by participants of the project (NOTE: the working language of the meeting is English. We can’t provide translation/language support). On 28th November refugees’ volunteers who speak Polish are meeting with participants of the Youth Forum (taking place in the ECS). What is more, Hania Hakiel, volunteers’ coordinator at the refugees’ center in Berlin, will present TED presentation entitled “Why am I supportive?”.

Project organizers: Allianz Fundation and European Solidarity Centre