21.03.2021

SFOTOGRAFUJ ECS I WYGRAJ 500 EURO | do 21 marca

Amatorzy i profesjonaliści, fotografie aktualne i archiwalne – stańcie do konkursu na najlepsze zdjęcie miejsca oznaczonego Znakiem Dziedzictwa Europejskiego lub wydarzenia, które tam się odbyło. Historyczna Stocznia Gdańska, gdzie rozpoczęła się rewolucja Solidarności i ECS, gdzie jej pamięć jest pielęgnowana – to jedno z tych miejsc! Na zwycięzców konkursu czeka 500 euro, prace można nadsyłać do 21 marca.

Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) oznaczane są miejsca szczególnie istotne dla historii i kultury europejskiej, związane z ideą zjednoczenia oraz wartościami demokratycznymi i humanistycznymi o ponadnarodowym znaczeniu. Hasło ZDE brzmi – EUROPA ZACZYNA SIĘ TUTAJ! Wśród kilkudziesięciu obiektów z całej Europy, na liście ZDE znajduje się również historyczny zespół obiektów Stoczni Gdańskiej: plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, Brama nr 2, Sala BHP oraz ECS. Tytułem zostaliśmy wyróżnieni w 2015 roku.
Jest o co walczyć, bo na zwycięzców – w dwóch kategorii wiekowych: 18–30 lat i powyżej 30 lat – czeka po 500 euro. Termin przesłania zdjęć upływa 21 marca 2021 o godz. 22.00 (czasu środkowoeuropejskiego). Zwycięzców poznamy 9 maja.
Konkurs jest jednym z działań edukacyjnych i promocyjnych europejskiego projektu EHL@N – sieci współpracy miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Sześć obiektów w Polsce uhonorowanych ZDE: Pełna lista polskich obiektów, uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

REGULAMIN W PIGUŁCE
/ Udział w konkursie jest bezpłatny.
/ Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 pojedyncze zdjęcia dotyczące nieograniczonej liczby miejsc ZDE, np. 3 zdjęcia z jednego obiektu ZDE lub 3 zdjęcia z trzech różnych miejsc ZDE. Uwaga! Zespół obiektów historycznej Stoczni Gdańskiej jest traktowany jako jeden obiekt.
/ Dozwolona jest każda technika fotograficzna.
/ Każda praca zgłoszona do konkursu musi być fotografią z jednej ekspozycji. Kolaże wykonane z wielu zdjęć nie będą klasyfikowane.
/ Do zdjęć należy dołączyć osobistą historię (tylko w języku angielskim), związaną z obiektem i wartościami, jakie uosabia. Maksymalna długość opisu nie powinna przekraczać 500 znaków (ze spacjami).
/ Zgłoś uczestnictwo przez stronę internetową konkursu: ehl-network.eu.
/ Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (formularz zgody jest zamieszczony na stronie internetowej konkursu).
/ Każde zdjęcie należy przesłać jako osobny wniosek.
/ Pliki powinny być w formacie JPG, w rozdzielczości 72 lub 96 ppi.
/ Jury będzie oceniać anonimowe prace, a więc fotografie nie mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
/ Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 18–30 lat i powyżej 30 lat.

KRYTERIA OCENY
/ Pokazanie miejsca ZDE, wydarzeń/wydarzenia, reprezentowanej wartości
/ Poprawność merytoryczna – zgodność z tematem i celem konkursu
/ Estetyka – kompozycja, ostrość, punkty odniesienia
/ Podejście do tematu – ciekawe, nietypowe ujęcie tematu.

WAŻNE DATY
/ Termin przesłania zdjęć: 21 marca 2021, godz. 22.00 czasu środkowoeuropejskiego.
/ Wstępna selekcja potrwa 1 miesiąc.
/ Zdjęcia wstępnie wybrane przez jury (po 20 w dwóch kategoriach wiekowych), zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności, która w głosowaniu internetowym na stronie projektu wyłoni zwycięzców. Głosowanie: 17 kwietnia – 6 maja 2021.
/ Wyniki głosowania publicznego oraz ewentualna nagroda jury zostaną ogłoszone: 9 maja 2021.
/ Wystawa pokonkursowa online na stronie organizatora rozpocznie się: 15 maja 2021.

KONTAKT
/ Katarzyna Czerlunczakiewicz, e-mail: kczerlunczakiewicz@lublin.eu
/ Michał Trzewik, e-mail: mtrzewik@lublin.eu