23.07-30.07.2016

SĄSIEDZI 3.0 | warsztaty

termin | 23–30 lipca
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | → rejestracja zakończona

Warsztaty dla młodych aktywistów z Białorusi, Polski i Ukrainy. Będą się uczyć, m.in. jak realizować projekty społeczne i kulturalne.


organizatorzy | Stowarzyszenie Genius Loci, Robert Bosch Stiftung, MitOst, European Cultural Foundation, ECS