Plan biblioteki

Rozmieszczenie zbiorów

Jesteśmy tzw. biblioteką prezencyjną – zbiory udostępniamy na miejscu, w czytelni. O wyborze tej formy udostępniania zadecydowało pragnienie stworzenia księgozbioru o wysokiej jakości, co pociągnęło za sobą rezygnację z zakupu wielooegzemplarzowego. Zgromadziliśmy ponad 20 tysięcy woluminów, przy czym ilość ta odpowiada niemal 20 tysiącom tytułów.

Na osoby preferujące lekturę w wersji elektronicznej czekają e-czasopisma i e-booki. Na miejscu można wypożyczyć czytniki Kindle, skorzystać ze sprzętu komputerowego i z dostępu do sieci Wi-Fi.

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym formom udostępniania zbiorów, biblioteka zapewnia wolny dostęp do półek. Zapewnia to czytelnikom dużą swobodę i daje szansę na samodzielność w wyborze książek. Poszukujący informacji znajdą wsparcie w pracownikach biblioteki, wśród których znajdują się bibliotekarze, specjaliści informacji naukowej, politolodzy, historycy. Uprzedzając potrzeby potencjalnych użytkowników biblioteka przygotowała profesjonalny warsztat informacyjno-wyszukiwawczy: elektroniczne katalogi, bazy metadanych i zestawienia tematyczne.

Zbiory rozmieszczono na czterech poziomach – dwóch piętrach powiększonych o dodatkowe antresole. Każde z pięter ma swoją czytelnię. W pierwszej z nich, dolnej, znalazły się bieżące czasopisma oraz książki z dziedziny kultury, literatury, sztuki, szeroko pojętej humanistyki. Różnorodności tematyki towarzyszy różnorodność form: reportaż, biografie, wydawnictwa ilustrowane, w tym „biblioteczka PRL” – publikacje przedstawiające realia życia w latach 60 -80.

Na pierwszą antresolę trafiły dzieła z dziedziny nauk społeczno-politycznych. Ta część zbiorów, umownie nazwana KONTEKSTAMI, stanowi zarazem wprowadzenie i uzupełnienie zasadniczej części zbiorów bibliotecznych ECS – publikacji poświęconych tematyce historycznej – historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej drugiej połowy XX wieku. Obejmują one naukowe opracowania, monografie, wybory źródeł dotyczące HISTORII SOLIDARNOŚCI i opozycji demokratycznej w Polsce i krajach obozu wschodniego, przejawów oporu władzy – także w obszarze postaw społecznych, niezależnej kultury, małych ruchów społecznych. Ten stricte specjalistyczny księgozbiór znalazł się w mniejszej czytelni, na drugim piętrze.

Zarówno rodzaj i tematyka zbiorów, jak i wyposażenie, nadają obu miejscom odrębny charakter – dolna czytelnia, sąsiadująca z mediateką i barem, to strefa czytelniczego „freestyle’u” – swobodnej lektury, kameralnych spotkań, literackich i kulturalnych wydarzeń „po godzinach”. Czytelnię górną przeznaczono na strefę pracy – naukowej lektury, edukacji, szkoleń.