REGULAMIN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ ECS

1. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rezerwacji poprzez formularz zgłoszenia, dostępny online: www.ecs.gda.pl/Formularz
2. Rezerwacja następuje z chwilą e-mailowego potwierdzenia terminu przez kierownika Działu Projektów Edukacyjnych lub inną wyznaczoną przez niego osobę.
3. Liczba warsztatów odbywających się jednego dnia jest ograniczona.
4. Uczestnicy warsztatów, które odbywają się w Wydziale Zabaw i w przestrzeni wystawy stałej, są zobowiązani do zakupu biletu. Ceny biletów i usług określa dyrektor ECS na mocy zarządzenia. Cennik jest dostępny online: www.ecs.gda.pl.
5. Grupa biorąca udział w warsztatach nie może przekraczać 30 osób.
6. Warsztaty są prowadzone od poniedziałku do piątku w ECS przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku.
7. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć.
8. Opiekunowie grup mają obowiązek pozostawać ze swoimi podopiecznymi przez cały czas ich pobytu w ECS i biorą pełną odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci oraz ewentualne szkody powstałe podczas obecności w ECS.
9. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek stosować się do poleceń pracownika ECS – zarówno prowadzących warsztaty, jak i pozostałych.
10. Odwołanie zamówionych warsztatów powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem zajęć.
11. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy zamawiającego, a ECS nie zostanie zawiadomione o rezygnacji z rezerwacji, zamawiający jest zobowiązany do pokrycia opłaty rezerwacyjnej w wysokości ceny 10 biletów na warsztaty.
12. W razie nieprzewidzianej nieobecności osoby prowadzącej zamówione warsztaty ECS może przeprowadzić warsztaty o innej tematyce dostosowanej do wieku uczestników.
13. ECS ma prawo utrwalać przebieg warsztatów i zwiedzania dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Wizerunek uczestników może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.